Chi nhánh Saitama

Saitama


株式会社 石田兼松八興建設 埼玉支店

〒340-0133
Saitama, Tp Saitte, Soshinden 1483
TEL 0480-(48)-0861
FAX 0480-(48)-0860
【Bản đồ】
Kể từ khi thành lập năm 1973, chúng tôi đã tham gia vào các công trình xây dựng công cộng mật thiết của địa phương. Chẳng hạn như hỗ trợ các công trình xã hội, công tác chuẩn bị để bảo vệ người dân khỏi thiên tai, các công trình nông nghiệp, sông ngòi, thoát nước.
Trong tương lai, với tư cách là công ty xây dựng có mối quan hệ mật thiết với địa phương, chúng tôi sẽ cố gắng là doanh nghiệp hỗ trợ hết mình vì khách hàng.

Lên trang đầu

Công trình thi công

Construction Results

Công trình kênh thoát nước Inari 2019(thượng nguồn)

Tp Kazo, Saitama

Công trình kênh thoát nước Inari năm 2019(hạ nguồn)

Tp Kazo, Saitama

Công trình bờ kè kênh thoát nước số 201 hatsuzake 2019

Tp Gyoda, Saitama

Công trình bờ kè kênh thoát nước số 101 hatuzake 2018

Tp Gyoda, Saitama

Công trình xây dựng câù số 401 Inari 2016

Tp Kazo, Saitama

Công trình bờ kè kênh thoát nước số 1502 năm 2015

Tp Kazo, SaitamaLên trang đầu

Copyright(c) 2011 ishida-kanematsu All Right Reserved.