Tổng quan công ty

Company Overview

Tên Công ty cổ phần xây dựng Ishida kanematsu hakko
Giám đốc Ishida Kazuhiko
Địa chỉ Hokkaido, Tp Asahikawa, Motomachi 2-437-119
Liên lạc TEL (0166) 51-3211 FAX (0166) 51-3756
Vốn điều lệ 5900 vạn yên
Nghành nghề kinh doanh ■Công trình xây dựng công cộng
■Công trình kiến trúc công cộng
■Công trình cây xanh công cộng
■Công trình xây dựng dân dụng
■Công trình kiến trúc dân dụng
■Công trình nhà ở
■Tiêu chẩn nhà ở
■Cải tạo, sửa chữa
■Công trình cây xanh dân dụng
■Kinh doanh bất động sản
■Dọn tuyết và chống trơn trượt, bảo trì
■Công trình tháo dỡ, lu nền, giàn giáo
■Giải phóng mặt bằng
■Công trình lát đường
■Công trình cảnh quan
■Kiến trúc văn phòng bậc nhất

Lên đầu trang

Lịch sử

History

Năm 1954 Tháng2 Thành lập (Văn phòng xây dựng)
Năm 1973 Tháng10 Thành lập văn phòng kinh doanh Saitama
Năm 1977 Tháng11 Thành lập công ty xây dựng Ishida (vốn 700 vạn yên)
Năm 1980 Tháng10 Tăng vốn (1,100 vạn yên)
Tháng12 Giành được ngành xây dựng đặc định
Năm 1982 Tháng12 Tăng vốn (1,500 vạn yên)
Năm 1986 Tháng11 Tăng vốn (2,000 vạn yên)
Năm 1987 Tháng5 Giám đốc Ishida Saburo nghỉ hưu, Ishida Kazuhiko nhận chức
Tháng11 Nhập công ty, thành lập công ty Korin
Năm 1992 Tháng9 Thành lập công ty con, công ty TNHH công nghiệp Hokureki 
Năm 2000 Tháng11 Được chứng nhận ISO9002 
Năm 2001 Tháng1 Tăng vốn (5,000 vạn yên)
Năm 2002 1/4 Sát nhập và đổi tên công ty thành công ty cổ phần công nghiệp Ishida Kanematsu. Tăng vốn điều lệ lên 5,900 vạn yên
27/8 Đăng kí chứng nhận ISO9001:2000 (Chuyển đổi đăng kí)
20/12 Đăng kí kiến trúc văn phòng bậc nhất
Năm 2004 16/7 Đăng kí chứng nhận ISO 14001
Năm 2005 1/6 Công ty TNHH công nghiệp Hokureki đổi tên thành công ty TNHH vận tải Minamigaoka
Năm 2010 Tháng11 Phát hành trái phiếu
Năm 2012 Tháng10 Sát nhập và đổi tên thành công ty cổ phần xây dựng Ishida kanematsu hakko
Năm 2014 Tháng3 Thành lập văn phòng kinh doanh Sapporo

Lên đầu trang

Copyright(c) 2011 ishida-kanematsu All Right Reserved.