Công trình kiến trúc

Architectural Business

Công trình cải tạo Youtei

Abuta, Kutchan

Công trình cải tạo onsen Maure

Engaru, Monbetu

Công trình cải tạo tường ngoài sơn trang Maure

Engaru, Monbetu

Công trình cải tạo trưng bày Maure

Engaru, Monbetu

Thiết kế nhà dân

Tp Asahikawa

Công trình thiết kế trường tiểu học Asahikawa

Tp Asahikawa


Lên trang đầu

Copyright(c) 2011 ishida-kanematsu All Right Reserved.