Dự án thi công

Engineering Works

Công trình kiểm soát lũ khẩn cấp Obiraruka

Mukawa, Hobetu

Công trình khắc phục thảm họa sông Nishisato số 187 năm 30 

Tp Asahikawa

Công trình công viên Nishikagura

Thành phố Asahikawa

Công trình cải tạo đường số 1, 5・6 chome, 6 jo Kagura

Tp Asahikawa

Dự án đối ứng khẩn cấp sông Ishikari của công trình cải tạo sông Biei

Biei

Công trình cải tạo chuồng chim sở thú Asahikawa

Tp Asahikawa

 


Lên đầu trang

Copyright(c) 2011 ishida-kanematsu All Right Reserved.