Nhà xây sẵn

Custom-built House


Bạn đã bao giờ nhìn thấy những ngôi nhà có thiết kế tương tự nhau ở khắp mọi nơi. Đó gọi là nhà tiêu chuẩn. Nhà đặt hàng là được lên kế hoạch ngay từ đầu và xây bởi công ty xây dựng. Để đối ứng an toàn với xe lăn, chúng tôi xây dựng kiểu nhà có lối đi cho người khuyết tật và nhà đặt hàng tính tự do cao、chúng tôi sẽ cùng xây dựng giấc mơ của bạn với 2 kiểu nhà trên.


  

Lên đầu trang

Copyright(c) 2011 ishida-kanematsu All Right Reserved.